Vítajte na Versa Media

Mediálna skupina VERSA MEDIA je jeden z najväčších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vydavateľských domov v regióne strednej Európy. Je aktívny v Českej republike, na Slovensku a Rumunsku. Versa media ponúka široké spektrum rôznorodých titulov, ako v oblasti tlače (noviny a časopisy), tak aj na internete. Oslovuje všetky vekové kategórie a cieľové skupiny. Vedľa široko obľúbených lifestylových časopisov vydáva i odborne ladené tituly zamerané na ekonomiku, zdravotníctvo či reality, architekturu a stavebníctvo. Svoje meno stavia na dynamickom raste a skutočnej profesionalite svojich zamestnancov.

CZ Mladá fronta je jedným z najväčších vydavateľských domov v Českej republike. Silnú pozíciu má v segmentoch lifestylových časopisov, odborných médií, zdravotníctva, ekonomického a regionálneho zpravodajstva. Mladá fronta patrí v Českej republike k najväčším hráčom na internetovom trhu a silnú pozíciu má aj knižná divízia.

Viac informácií na: https://www.mf.cz/

SK Versa media je vydavateľstvo časopisov, ktoré oslovujú vekovo i profesne širokú škálu čitateľov. V súčasnosti vydáva časopisy ako pre najmenšich čitateľov, tak aj silné lifestylové tituly. Rovnaký dôraz kladie aj na odborné tituly, ktoré mapujú predovšetkým oblasť ekonomiky, stavebníctva a architektury.

Viac informácií na: http://www.versamedia.sk/

RO Vydavateľská spoločnost Versa Puls Media je jedným z popredných hráčov v oblasti mediálneho trhu v Rumunsku. Zameriava sa primárne na kvalitné portfólio tlačených a online titulov zacieľených na odbornú zdravotnícku tématiku.

Viac informácií na:
Kontakty na naše pobočky nájdete v rámci jednotlivých korporátnych webov